Pere Nieto ja presideix l’Associació de Veïns del Poblenou després d’anys com a membre de la junta i de participar també en diverses associacions del barri com els Diables, l’Esplai Movi del Poblenou o la coordinadora d’entitats. Nieto aportarà la seva experiència en l’àmbit veïnal i també polític, ja que va ser conseller tècnic del districte d’Horta-Guinardó.

Els reptes de futur

Tot i que anuncia que es planteja una línia continuista, sí que vol posar l’accent de l’activitat de l’associació en aspectes concrets com aturar la gentrificació, replantejar el 22@ i enfortir l’entitat. Un altre dels cavalls de batalla serà fer front a la pressió turística i urbanística i donar suport als més desafavorits. “Procurar que el Poblenou no només creixi i es faci famós sinó que esdevingui un barri on els veïns puguin viure en més bones condicions”, diu Nieto.

Pel que fa a reivindicacions concretes, vol impulsar que es continuï revisant el pla de 22@. Sobretot pensant en el replantejament dels usos, fent prioritari el residencial, i també potenciant l’economia social. En aquest àmbit, adverteix que cal frenar la proliferació d’hotels perquè aquesta activitat diu que comporta un canvi de model del comerç de proximitat i canvia els espais de convivència veïnal.

Busquen nous socis

L’altre gran objectiu de Nieto és enfortir l’associació de veïns i poder participar, així, més intensament en reptes com la gestió dels assentaments d’immigrants que hi ha al barri. L’objectiu és tenir més pes al pla comunitari Apropem-nos, com també en altres plataformes ciutadanes que hi ha a la zona. Per això està engegant una campanya per captar més socis.