L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del passatge de l’Arc de Sant Martí, al barri de la Font d’en Fargues. L’objectiu de les obres és millorar l’accessibilitat del carrer -amb un desnivell de gairebé 23 metres- i donar prioritat als vianants. Està previst que els treballs comencin a l’abril i tinguin una durada de set mesos.

La reurbanització del passatge ha de donar resposta a una antiga reivindicació dels veïns. Reclamen des de fa anys que es millori la situació del vial, molt deteriorat i amb greus problemes d’accessibilitat. Al juliol passat, la reforma es va endarrerir perquè el pressupost era insuficient. Ara, s’ha aprovat inicialment un projecte nou.

Millorar l’accessibilitat i donar prioritat als vianants

La reforma preveu refer les escales que connecten el passatge amb el carrer Alt de Pedrell. També està previst enjardinar els laterals de les escales amb parterres, substituir l’enllumenat per un de nou amb tecnologia LED, construir un nou col·lector de clavegueram, posar una nova xarxa de reg i soterrar la instal·lació aèria de baixa tensió. Per tot això, s’ha previst un pressupost de 552.265 euros. 

Un desnivell de gairebé 23 metres

El passatge de l’Arc de Sant Martí és un vial molt costerut. Fa 82 metres de llargada i té un desnivell de gairebé 23 metres. Les primeres cases es van començar a construir cap als anys 50 del s. XX. Des de llavors, el sòl del vial havia estat en mans privades fins que el 2016 el govern municipal va acordar amb el propietari la cessió gratuïta a l’Ajuntament. Des de llavors, el passatge és de titularitat municipal.