Adquirir coneixements sobre la societat catalana és indispensable per a les persones estrangeres que arriben a Catalunya i volen obtenir els informes d’estrangeria expedits per la Generalitat. Per fer-ho, la Llei d’acollida de persones immigrades i retornades a Catalunya preveu una formació que busca promoure l’apoderament i autonomia d’aquest col·lectiu.

Un cop superat el mòdul C d’aquest aprenentatge organitzat pel Centre d’Informació per a Treballadors Estangers de CCOO i l’associació Mujeres Migrantes Diversas, més de 60 dones foranes, gairebé totes treballadores de la llar i sense autorització de residència, han participat d’una visita al Parlament de Catalunya amb les explicacions del secretari d’Immigració, Oriol Amorós. Durant el recorregut, han pogut visitar les instal·lacions i conèixer el funcionament de la institució, a més de conversar amb Amorós sobre la seva situació laboral.

Formació adaptada

Moltes d’aquestes dones s’han inscrit al mòdul C de la formació després d’haver superat el B, que tracta els coneixements laborals. Per fer-ho, no han hagut de renunciar a la seva feina perquè el programa formatiu s’ha adaptat a les seves necessitats. El curs s’ha fet durant els diumenges a la tarda perquè, en la majoria dels casos, aquest és l’únic moment en què les treballadores tenen temps lliure.

El certificat que s’expedeix un cop superat el mòdul C, amb almenys un 75 % d’assistència, es té en compte a l’hora d’obtenir els informes d’estrangeria que expedeix la Generalitat de Catalunya.