L’objectiu del govern municipal és tornar al nombre de treballadors que hi havia a finals de 2015. Segons l’Ajuntament, des de 2010 la plantilla de Parcs i Jardins ha perdut 123 efectius i ara disposa de 905 persones. Les noves contractacions es podran fer perquè a l’abril el manteniment dels espais verds es va declarar servei essencial. El nombre de places ofertes s’ha calculat -ha explicat l’Ajuntament- “en funció de les baixes i jubilacions efectives”.

El govern municipal ha presentat aquest dimarts a la tarda la proposta al consell d’administració de Parcs i Jardins i dijous l’aprovarà la Comissió de Govern. Llavors es prepararan les bases de la convocatòria i quan estiguin enllestides i es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ja s’hi podran presentar els candidats. La sol·licitud es podrà tramitar durant els 20 dies posteriors a l’endemà de la publicació al DOGC, a través de les oficines d’atenció al ciutadà dels districtes, del registre general de l’Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que preveu la normativa pública.

A part d’aquestes noves incorporacions, dins del procés de promoció interna hi haurà 38 places de jardiners, 22 d’encarregat, 27 de xofer, dues de mecànics, cinc de tècnics de segona, una de cap administratiu i 20 de conductors. A més, l’Ajuntament destaca que ja s’han incorporat a la plantilla treballadors amb contractes de relleu per permetre les jubilacions parcials i s’han cobert les baixes des del primer dia d’absència.