El projecte per unir els turons de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll torna a estar sobre la taula. L’Ajuntament ha obert un concurs per recollir les millors propostes sobre com convertir l’espai en l’anomenat Parc dels Tres Turons, previst des dels anys 50. El consistori vol que sigui un gran pulmó verd de Barcelona i, per això, els projectes que es presentin al concurs hauran de tenir en compte com preservar els recursos naturals del parc (espai verd i aigua), la gestió de l’energia amb criteris ecològics, la definició dels espais lliures que cal urbanitzar i també dels edificis per reallotjar-hi els veïns afectats pel pla, que es reubicaran a les pedreres de Can Baró.

El pla per unir els Tres Turons s’arrossega des dels anys 50, quan es va posar en marxa. El 2010 es va modificar el Pla General Metropolità (PGM) per concretar com es faria el parc. El pla afecta gairebé 300 cases, que s’hauran d’enderrocar i, per tant, s’haurà de reallotjar els veïns a l’espai de Can Baró.

A les bases del concurs també es demana concretar com seran els camins i les anelles del parc, i la franja nord i nord-est, que correspon a la més propera amb els barris que l’envolten. Per la seva banda, el Parc Güell, el Parc de la Creueta del Coll i el del Guinardó històric queden exclosos del projecte perquè es considera que són espais ja consolidats.

Funcionament del concurs del Parc dels Tres Turons

Al novembre se seleccionaran un màxim de nou projectes, que passaran a la segona volta del concurs. Els finalistes hauran de presentar les propostes i rebran un premi de 6.000 euros cadascun, mentre que els guanyadors, com a màxim tres dels equips finalistes, es coneixeran al març i hauran de redactar els avantprojectes en quatre mesos i mig. El jurat estarà format per sis representants de l’Ajuntament, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes (FAVB), dos experts proposats per la FAVB, dos més de proposats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i dos més a proposta del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).