El Parc d’Atraccions del Tibidabo celebra una jornada molt especial en què s’han convidat els infants i adolescents que es troben actualment en acolliment familiar a Catalunya. Amb aquest acte lúdic es vol que aquests nens puguin gaudir d’una activitat d’oci en companyia de les seves famílies d’acollida, alhora que pretén ser una manera de donar a conèixer aquesta mesura protectora per als infants i adolescents tutelats per l’administració pública.

Actualment a Catalunya hi ha més de 600 famílies acollidores, amb les quals viuen més de 1.000 infants. Però encara se’n necessiten moltes més, especialment per grups de germans o infants amb malalties greus o algun tipus de discapacitat. Actualment hi ha 100 infants de 0 a 6 anys amb aquestes característiques que estan esperant tenir una família acollidora.