Els panells també mostren el nombre de pacients que s’estan atenent i el seu nivell de gravetat. Els nivells I i II requereixen una atenció immediata, el nivell III requereix una atenció urgent i els nivells IV i V són casos en què el pacient pot esperar sense risc per a la seva salut.

Les pantalles instal·lades a les urgències dels hospitals recorden als usuaris que, en la majoria dels casos, una persona amb un nivell de triatge IV o V pot ser atesa en un centre d’atenció primària, on hi ha un equip assistencial per atendre les visites urgents.

Expliquen als pacients que poden dirigir-se a un CUAP, on, si cal, se’ls podran realitzar proves diagnòstiques (analítiques o radiografies), o a un punt d’atenció continuada (PAC).

També detallen que, per saber quin és el centre més proper, els usuaris poden adreçar-se al taulell d’admissions o trucar al 061.