L’epidèmia del coronavirus ha agreujat encara més la crisi de l’habitatge a Barcelona i qui n’ha sortit més malparat són les famílies vulnerables. És una de les conclusions que s’extreu de l’últim informe elaborat per la Fundació Pere Tarrés, fet a partir de 176 enquestes a famílies amb infants usuàries dels centres educatius de l’entitat. Segons Rosalina Alcalde, cap de metodologia i estudis de la fundació, les mares soles són les més colpejades.

Entre les dades rellevants de l’estudi destaca que gairebé la meitat de famílies enquestades ─un 46 %─ consideren que estan en risc de perdre la llar i fins al 74 % reconeixen tenir dificultats per pagar el lloguer o directament no poden assumir-ne el cost. De fet, la recerca evidencia que la gran majoria han vist reduïts els seus ingressos a causa de la crisi de la covid-19 i això els ha afectat a l’hora de fer front a les despeses de l’habitatge.

Més de la meitat viuen amb menys de 700 euros

Que els sigui complicat pagar el pis té una explicació que també s’extreu de l’informe de Pere Tarrés: més de la meitat de famílies que han respost el qüestionari viu amb uns ingressos inferiors als 700 euros mensuals ─en concret, un 52 %. Preguntats per la procedència d’aquests ingressos, fins a un 41 % afirma que són fruit de prestacions com ara la renda garantida de ciutadania o bé l’atur.

L’infrahabitatge, un cop al benestar dels infants

Per altra banda, la recerca també destaca que, malgrat que bona part de les famílies viuen de lloguer, un 10 % ocupa un pis, un 8 % s’està en una habitació de relloguer i un 6 % disposa d’un lloguer social. Tot i que, diu la Fundació Pere Tarrés, els percentatges aparentment no són elevats, els preocupen perquè l’infrahabitatge té un impacte directe en el benestar dels infants. L’informe recull, de fet, que gairebé el 80 % d’enquestats tenen problemes amb la llar, com ara goteres, humitats o manca d’espai.

La pobresa energètica és, alhora, un indicador de la qualitat de vida a dins de casa. Segons la fundació, el 68 % de famílies amb menors que han participat a l’estudi tenen dificultats per mantenir una temperatura adequada al pis. En concret, el 46 %, tant a l’estiu com a l’hivern, el 19 %, a l’hivern i el 3 %, només a l’estiu.

Amb tot, la recerca conclou que els factors analitzats tenen “una afectació directa o indirecta” sobre la salut dels infants. De fet, més d’un terç de les famílies que han participat en el qüestionari creuen que els seus fills pateixen problemes emocionals com ara ansietat, estrès o angoixa. Un 23,3 % afirma, a més, que les afectacions també són físiques: asma, refredats, contagis de malalties virals o al·lèrgies.