L’edifici del Palau Moja està situat en un punt molt cèntric de la ciutat per on passa una gran afluència de persones, sobretot turistes. El nou projecte presentarà informació sobre el patrimoni cultural per tal de destacar-ne la qualitat i la diversitat. Dins de l’espai s’oferiran productes típics, entrades i paquets de serveis relacionats amb el patrimoni del país.

Per presentar el conjunt patrimonial de Catalunya, hi haurà continguts audiovisuals, interactius, i activitats per als visitants. També tindrà un espai de degustació de productes enològics i gastronòmics, preferentment productes tradicionals i protegits.

El punt d’informació sobre el patrimoni estarà pensat tant per als turistes, com per al públic local. Així, d’una banda, proporcionarà informació general, de caràcter promocional i adreçada al turisme que passa uns dies a Catalunya. I d’altra banda, l’espai donarà informació més específica destinada al públic català.

Per tal de posar en marxa el projecte, el Departament de Cultura va publicar el mes de juliol passat les bases per adjudicar la gestió i explotació de l’espai. El termini de presentació es va obrir el 12 de juliol i es va tancar el 12 d’agost.

Dues empreses han presentat candidatura per gestionar aquest nou espai per fomentar el patrimoni català. El Departament de Cultura atorgarà a una el contracte de gestió i explotació de l’espai que tindrà una vigència de 10 anys a partir de la data de la signatura del contracte. Aquest contracte serà prorrogable expressament per mutu acord per períodes successius de cinc anys, fins a un màxim de 10 anys més.