Rècord de població estrangera a Barcelona

Segons les dades de l’Oficina Municipal de Dades l’1 de gener del 2018 els nascuts a Barcelona representen el 51 % dels ciutadans, mentre que el següent grup és el de les persones nascudes a l’estranger (24,6 %), davant dels nascuts en altres comunitats autònomes (17 %) i en altres poblacions catalanes (7,4 %).

El canvi demogràfic és evident i, de fet,  25 anys enrere la població estrangera representava un 2 % o menys del total. Ara, la població nascuda a l’estranger per primera vegada supera les 400.000 persones. Els principals països d’origen dels nascuts a l’estranger que han crescut més són el Perú, l’Argentina, l’Equador, Colòmbia, el Pakistan i Itàlia.

A més, també per primer cop, hi ha més dones de nacionalitat estrangera (151.249) que homes (150.377). La seva edat mitjana és de 33,6 anys, en comparació del 46,3 anys de mitjana dels nascuts a l’estat espanyol.

Un altre fenomen que es detecta és que els últims anys s’ha produït un procés de naturalització de moltes persones, sobretot les nascudes en països llatinoamericans, que han adquirit la nacionalitat espanyola.

44 anys, l’edat mitjana dels barcelonins

Segons el Padró municipal, a 1 de gener del 2018, la població de la ciutat continua envellint, malgrat que ho fa a un ritme menor que fa 20 o 30 anys. Així, en els darrers cinc anys, però, la mitjana d’edat s’ha estabilitzat entorn dels 44 anys.

Diagonal Mar és el barri amb més població infantil de Barcelona (19,4 %), mentre que els que en tenen menys són el barri Gòtic i la Barceloneta. De fet, la població de més de 65 anys supera la infantil a tots els districtes i el barri que té la població més envellida és Montbau.

Malgrat tot, cal tenir en compte que les dades oficials no sempre coincideixen amb la realitat, ja que hi ha gent que viu a Barcelona però està empadronada en altres municipis, i a l’inrevés. Per aquest motiu, l’Ajuntament va encarregar una enquesta que permetés radiografiar més acuradament la població. Segons aquesta, a Barcelona hi ha un segment d’edat, el dels joves de 16 a 24 anys, que està subestimat, probablement perquè hi ha molts estudiants de fora que no s’empadronen.

Antonio i Maria, els noms més comuns a Barcelona

Els noms més comuns entre els homes empadronats a Barcelona són Antonio, José, Jordi, David i Manuel. En canvi, els més freqüent entre les dones són María/Maria, Montserrat, Marta, Carmen i Núria/Nuria.