hospital clinic UCI coronavirus
Foto: Francisco Àvia (Hospital Clínic)

(ACN) Un de cada quatre pacients greus amb covid-19 que ingressen a la UCI van patir una trombosi venosa o pulmonar. Aquesta era asimptomàtica en un 62 % dels pacients. Aquests són els resultats d’un estudi dels Hospitals Universitaris Vall d’Hebron i Germans Trias i Pujol, portat a terme l’abril del 2020. Davant d’aquests resultats, els investigadors consideren clau administrar dosis més elevades d’anticoagulants en pacients crítics per reduir el risc de complicacions. Els resultats de la investigació s’han publicat a la revista científica ‘European Journal of Vascular and Endovascular Surgery’.

El treball va néixer en la primera onada, quan els professionals dels centres van començar a rebre molts pacients amb covid amb sospita de trombosi. Per tal de conèixer el risc de patir aquestes complicacions i establir quin seguiment necessiten, els serveis d’angiologia i cirurgia vascular dels dos hospitals van posar en marxa un estudi amb els 230 pacients ingressats en un dia concret d’abril en les UCI d’ambdós hospitals.

Els investigadors van realitzar una ecografia als 230 pacients ingressats a les UCI, en un interval de temps de 48-72 hores en total. Es van detectar 58 pacients (un 25,2 %) que tenien trombosis venoses i/o embòlies pulmonars. D’aquests, un 32,8 % —un 7 % del total de pacients— eren simptomàtics. Els pacients es van seguir durant una setmana per comprovar la seva evolució i veure si es desenvolupaven noves complicacions. En aquest seguiment no es van realitzar ecografies addicionals als casos asimptomàtics, sinó que es basava en l’aparició d’esdeveniments amb símptomes o de troballes casuals. Així, al cap de set dies s’havien detectat nous casos de trombosis fins a arribar a 61 pacients (un 26,5 %). D’aquests, un 37,7 % (23 pacients, un 8,3 % del total) tenien símptomes. En concret, 38 eren asimptomàtics, set tenien trombosi venosa simptomàtica a les cames, vuit tenien embòlia pulmonar simptomàtica i vuit van tenir tant trombosi venosa com embòlia pulmonar amb símptomes.

L’estudi també mostra que els pacients amb tromboembolismes venosos a les cames tenien una estada més llarga a l’UCI. En concret, 22 dies de mitjana en els casos amb trombes i 17 dies en els casos sense trombes, tot i que no hi havia diferències en la mortalitat.

Augmentar les dosis d’anticoagulants

En base als resultats de l’estudi, els autors consideren necessari administrar dosis més elevades de tractament anticoagulant, com l’heparina, com a profilaxis en els pacients amb covid-19 greu a l’UCI. “Sabent que tenen un risc elevat de trombosis, i tenint en compte que hem observat pocs casos amb hemorràgia, seria necessari administrar heparina en dosis més elevades de l’habitual en aquests pacients ja des del moment de l’ingrés, per tal d’evitar que hi hagi complicacions greus més endavant”, destaca el doctor Secundino Llagostera, cap del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.