L'Ajuntament està treballant en una nova normativa sobre terrasses. Els restauradors de l'avinguda de Gaudí estan preocupats per la incertesa del projecte. Volen una ordenança clara que els doni estabilitat en els negocis. L'avinguda de Gaudí probablement serà una zona singular, i com a tal s'haurà de regular per decret. Com que la normativa en curs encara no és d'aplicació perquè està en debat, els restauradors tenen dubtes si les actuacions que facin ara es mantindran quan entri en vigor. ALEXANDRA TCHECHELNITSKYA, restauradora "Que digan las reglas, el mobiliario que se puede poner, y el que no se puede, los floreros que se pueden poner y las que no se puede. Que digan un poco más concreto, más exacto lo que podemos hacer y lo que no, porque queda con muchas preguntas. ¿Por qué en Rambla Catalunya se pueden poner parasoles fijos y en avinguda de Gaudí, no?" D'altra banda, creuen que s'hauria d'ampliar l'horari fins a les 12 i els divendres i dissabtes fins a la una. També estan convençuts que ús lliure dels lavabos no serà obligat. Però la preocupació més important és que, segons ells, l'Ajuntament està donant més llicències de restauració. I l'Eixample és el districte que en té més. Un total de 1.600. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, restaurador "Ahora lo que se rumorea es las terrazas para aquí, las terrazas para allá. Esto es de lo que estamos pendientes, que nos digan algo concreto. Yo veo bien que pongan más, pero los que tenemos terrazas que nos dejen las nuestras." Des del districte creuen que el tram entre els carrers de Provença i Rosselló serà considerat singular, però asseguren que la situació l'analitzaran amb els restauradors que hi estan treballant.