Aula d'una escola

El Departament d’Educació convoca 5.000 places d’oposicions a docents per al 2020. Podran accedir a ser mestres i professors de diferents nivells de l’ensenyament. L’objectiu, segons la conselleria, és estabilitzar les plantilles de professorat de les escoles i instituts.

  • Educació secundària (4.892)
  • Escoles oficials d’idiomes (60)
  • Arts plàstiques i disseny (40)
  • Taller d’arts plàstiques i disseny (8)

Com seran les proves de les oposicions a l’ensenyament?

Les oposicions a docents d’aquest 2020 preveuen que les proves de selecció prioritzin l’aspecte competencial. D’aquesta manera s’ha invertit l’ordre de les proves, amb la presentació de la programació i la unitat didàctica com a primera prova. Els qui l’aprovin tindran opció a fer la segona part, que consistirà en una prova pràctica i el desenvolupament d’un tema.

L’exposició del temari de l’especialitat suposa un 30 % de la puntuació total, de manera que la part memorística de les proves queda molt reduïda, en la mateixa línia iniciada a les oposicions de l’any passat. La intenció del Departament d’Educació és identificar entre els candidats els aspirants amb més competències docents, més enllà de la memorització. Una vegada finalitzada la fase d’oposició, els aspirants que superin ambdues fases hauran d’acreditar els mèrits previstos en la convocatòria.

S’endarrereix el calendari per la crisi del coronavirus

Les sol·licituds per fer les proves

i convertir-se en docent en una escola pública o institut es podien presentar del 16 de gener al 4 de febrer a través del web del Departament. Però a partir d’aquí, el calendari s’ha vist afectat per la crisi del coronavirus. La llista d’admesos i exclosos s’havia de publicar a començaments de juny i el dia 12 havia de ser la primera prova. Però finalment, Educació ha ajornat les oposicions als docents davant la petició dels sindicats. Els propers dies el Departament farà públic el nou calendari, que continuarà sent durant el 2020.