Els operaris de les obres de la Sagrada Família ja han col·locat una part del trencadís que ha d’ornamentar el suport de l’estel de la torre de la Mare de Déu. Concretament, segons ha informat la Junta Constructora del Temple, ja s’ha instal·lat la part inferior del fust, de 18 metres d’alçària, mentre que la part superior es col·locarà al setembre.

Les dues parts del fust es recobriran de trencadís artístic de gres ceràmic, amb colors que van dels blaus als blancs i amb alguns punts de mosaic venecià daurat. Els colors blavosos evoquen el mantell de la Mare de Déu. Seran més foscos a la base i s’aclariran cap a dalt fins a arribar al blanc, sota els suports de l’estel.

Propers passos a l’obra

El darrer pas, abans de la col·locació de l’estel, serà la instal·lació del fust superior, ja vestit de trencadís, que farà les funcions de suport. El desembre està previst culminar la torre amb l’estel.

Dos operaris de les obres, col·locant el trencadís al fust de la torre de la Mare de Déu

Com serà el terminal de la torre de la Mare de Déu?

Aquest terminal es compon específicament de tres parts: en primer lloc, i per ordre ascendent, hi ha la corona. Es tracta d’un element fet de pedra i de sis metres d’alçària que suporta 12 estrelles de forja. Aquestes rodegen la part inferior del terminal, de forma ascendent.

El fust correspon a la part del mig del terminal i fa 18 metres d’alçària. Definit per la geometria d’un hiperboloide, acaba en tres braços que sostenen l’estrella. Tota la seva superfície exterior és de trencadís de tons blancs i blaus. El fust es construirà en formigó armat i es recobrirà amb trencadís de colors blaus i blancs.

Per últim, l’estel és l’element final de la torre. Té un diàmetre de 7,5 metres i un total de 12 puntes. Totes les cares són de vidre texturat i està il·luminat des de dins. L’estel del matí és el símbol de la Mare de Déu com a mare de Jesús, fidel i protectora, guia de dia i de nit.