mascareta quirurgica

Les mascaretes i els guants són dos elements de protecció que s’han incorporat a la força en el dia a dia de la ciutadania des que va esclatar la pandèmia del coronavirus. Ara bé, a quin contenidor van? Les podem reciclar al groc? al blau? I al marró? Segons el Ministeri de Sanitat aquests elements no es poden reciclar i han d’anar sempre al gris, al contenidor del rebuig.

Protocol per llençar el material

Les mascaretes higièniques, d’un sol ús, les reutilitzables i les cassolanes mai no es podran reciclar en un dels contenidors que trobem a peu de carrer, sigui quin sigui el material amb el qual han estat fetes. La raó és que el material pot ser potencialment perillós per escampar el virus.

Per això, tots aquests tipus de mascaretes i els guants s’han de dipositar al contenidor gris, el de rebuig, i a l’interior d’una bossa ben tancada.

Més mesures en els domicilis amb covid-19

Sanitat també ha establert unes instruccions per als domicilis on hi ha un o més infectats per covid-19. En aquest cas, tot el material d’un sol ús utilitzat pel pacient s’ha de llençar en una bossa de plàstic (bossa 1) que es dipositarà en un contenidor a l’habitació on es faci l’aïllament. Posteriorment s’ha d’introduir la primera bossa en un segona bossa (bossa 2), que s’ha de deixar a la sortida de l’habitació i on també hi aniran els guants i mascaretes del cuidador. Per últim, la doble bossa s’ha de posar a dins de la bossa d’escombraries (bossa 3), que deixarem en el contenidor de rebuig. En tots els casos és imprescindible que després es faci una bona higiene de les mans amb aigua i sabó durant un temps, d’entre 40 i 60 segons.