(ACN/redacció) L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que la covid ha tingut un impacte “desproporcionat” en la salut mental de la ciutadania europea. És el que es desprèn de l’Informe europeu de salut del 2021. Segons el document, les dones de 18 a 24 anys i de 35 a 44 anys són les que arrosseguen els pitjors registres pel que fa al benestar mental.

L’OMS també posa el focus en el suïcidi, que continua sent un dels principals factors de mortalitat prematura. Tot i que la tendència va a la baixa, la regió europea encara té una de les taxes de mortalitat per suïcidi estandarditzades més altes del món, segons dades de l’organització.

Prioritzar el sector de la salut

L’informe recull que durant els primers mesos de la pandèmia el 40 % dels serveis sanitaris essencials es van interrompre almenys parcialment a la regió europea de l’OMS. La situació va persistir el 2021, amb un 29 % dels serveis sanitaris parcialment interromputs durant els tres primers mesos de l’any.

En aquest context, els experts de l’OMS demanen als països posar la salut “al centre” de la recuperació per la crisi de la covid-19. El director regional de l’OMS a Europa, Hans Henri P. Kluge, creu que cal prioritzar el sector de la salut “com mai abans”, i que cal fer-ho parant atenció a qüestions històricament desateses com la salut mental. També reclama reconèixer els sistemes i treballadors sanitaris com a “pilars essencials” de la societat.

6.000 trucades al Telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona

Un 34 % de les persones que atenen pateixen una depressió