La crisi ha multiplicat les situacions d'emergència en matèria d'habitatge, com ara els desnonaments. Situacions difícils que ara podran comptar amb el suport de la Xarxa d'Oficines de l'Habitatge. Quan es produeixi un impagament o deute en un lloguer, aquestes oficines faran de mitjanceres entre el propietari i l'inquilí. També es donen ajudes d'urgència per fer front al pagament del lloguer o de les quotes de la hipoteca per un import màxim de 3.000 euros. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "És cert que hi ha un àmbit que és l'atenció social que ja fa la feina que ha de fer, però abans d'arribar a l'atenció social, el que cal és, en el procediment normal, atendre adequadament la gent sense necessitat que intervingui ja finalment l'atenció social." Les oficines també han assumit l'assessorament a les famílies amb dificultats per pagar la hipoteca i redactaran la proposta de resolució que la Generalitat derivarà al banc per arribar a un acord. "A partir de l'octubre es podrà sol·licitar també en aquestes oficines la cèdula d'habitabilitat, el document necessari perquè un edifici pugui ser habitat. Des d'aquí es faran totes les gestions i inspeccions necessàries." Una altra novetat és que s'agilitzaran els procediments de registre i adjudicació d'un habitatge de protecció oficial, amb mesures com la introducció d'un nou sistema de notificacions electròniques.

La Junta General del Consorci de l’Habitatge, amb participació de l’Ajuntament i de la Generalitat, ha aprovat l’ampliació de la cartera de serveis de les oficines d’habitatge. A partir d’ara, a banda dels serveis que ofereixen se’n reforça la funció de finestreta única amb noves competències, com ara la mediació en els casos de lloguer. Així, en una situació de possible impagament, deute o demanda, s’ofereix la possibilitat de plantejar acords entre el propietari i l’inquilí per fer front als deutes.

Ajuts d’urgència especial

Dins les noves funcions que assumiran les oficines d’habitatge també hi ha la concessió dels ajuts d’urgència especial. Es tracta de prestacions econòmiques per al pagament del lloguer o les quotes hipotecàries. Per accedir-hi s’han de complir uns requisits, entre els quals que amb l’ajut atorgat es pugui liquidar el deute acumulat i s’estigui en condicions de continuar pagant. L’import màxim de l’ajut és de 3.000 euros.

A partir del mes d’octubre, a les oficines també es podrà sol·licitar la concessió de cèdules d’habitabilitat, el document necessari perquè un edifici pugui ser habitat.