T'estiu molt

La campanya “T’estiu molt”, destinada a infants i adolescents d’entre un i 17 anys, oferirà enguany 353.097 places d’activitats de lleure, esportives, educatives i culturals, realitzades per unes 491 entitats a través de convenis i homologacions municipals. L’oferta ve acompanya d’un pressupost de 3.450.000 euros per finançar les beques necessàries per a les famílies més vulnerables.

Oferta diversa per a la franja d’un a 17 anys

L’Ajuntament ha publicat ja tota l’oferta al web específic de “T’estiu molt”, un gran ventall d’activitats, tallers d’arts plàstiques, casals, colònies, campaments i, fins i tot, bressols d’estiu per a infants d’un a tres anys. Aquesta darrera és una mesura innovadora anunciada fa uns dies. Aquesta oferta, a més de variada, és inclusiva i, a banda de les activitats específiques adaptades, s’hi garanteix la participació d’infants i joves independentment de si tenen o no alguna discapacitat, a través d’un servei de monitoratge de suport.

Segons el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, les diverses activitats de la campanya “transmeten als infants i adolescents els valors de la convivència i la companyonia, així com de respecte a l’entorn, i els ofereix la possibilitat de gaudir del temps de vacances d’una forma divertida i segura. Alhora, també ajudem a afavorir la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies”.

Les inscripcions, a partir del 24 d’abril

Les activitats començaran el 21 de juny, tan bon punt tanquin les escoles. Això sí, sempre tenint en compte la situació sanitària i les restriccions de cada moment. Les inscripcions es faran exclusivament per internet a partir del dissabte 24 d’abril, a causa de la situació sanitària. A més, en el cas del Campus Olímpia, s’anul·la el procediment de recollida de número per al sorteig de l’ordre d’inscripció i se seguirà el mateix procés que per a la resta d’activitats.

El 24 d’abril també serà l’inici del termini per sol·licitar ajuts econòmics. Hi haurà temps fins al 21 de maig i, de la mateixa manera que les inscripcions, tan sols es podrà fer de forma telemàtica.

casals estiu

Ajuts econòmics

La campanya de vacances d’estiu del 2021 disposarà d’un 15 % més de pressupost que l’any passat per a beques, de forma que s’arriba als 3.450.000 euros per cobrir tota la demanda. Aquest any els trams econòmics per a l’atorgament dels ajuts econòmics s’han modificat amb l’objectiu de garantir que les famílies amb menys ingressos econòmics tinguin més oportunitats de rebre un ajut econòmic.

En aquests casos, es preveu becar un màxim d’una activitat per infant i, amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona. A més, les beques seran per a un màxim de 14 dies en el cas dels bressols d’estiu, colònies, rutes, campaments i sortides culturals fora de Catalunya; i d’un màxim de 10 dies per al Campus Olímpia, casals d’estiu i casals esportius.