El Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar a principis d’any les obres que permetran adaptar l’estació de Maragall a les persones amb mobilitat reduïda, amb una inversió de prop d’11 milions d’euros.

Aquest era un clam històric dels usuaris amb cadira de rodes o cotxets de nens petits entre d’altres. De fet aquesta és una de les poques estacions de metro que encara no estan adaptades. L’objectiu de la Generalitat és invertir el necessari per adaptar el 100 % de les estacions de metro de cara al 2024.

Els treballs consisteixen principalment en la instal·lació d’ascensors, la formació d’un vestíbul nou a l’estació de l’L4 i la millora dels recorreguts de correspondència. Aquesta obra, que disposa de finançament FEDER, finalitzarà durant el 2022.

L’afectació de la nova fase al barri del Guinardó

La nova fase de les obres a l’intercanviador de l’estació de Maragall on hi ha parada de la Línia 5 i de la Línia 4 de metro comporta el tancament de l’accés a l’estació per la boca de la ronda del Guinardó. D’aquesta manera, per accedir a l’L4, els usuaris del metro disposen del vestíbul de l’L5 de Ramon Albó i el passadís de correspondència. Aquesta situació es mantindrà fins a la tardor del 2021.

Les obres ocasionen molèsties als veïns, però entenen que són necessàries per garantir en un futur l’accessibilitat universal. També tenen afectació en les botigues de la zona, que perden visibilitat.

Restriccions de trànsit a la ronda del Guinardó

D’altra banda, l’execució de les obres comporta l’ocupació de dos carrils de la ronda del Guinardó per als treballs d’obra civil del vestíbul de l’L4. En concret, s’ocupa el costat muntanya i es mantenen els dos carrils del costat mar, en sentit Besòs.