L’objectiu de la iniciativa és concentrar tota la informació sobre parelles estables de Catalunya en un únic registre, amb independència del lloc on resideixi la família. Una de les principals facilitats de la inscripció és el cobrament de la pensió de viduïtat. Per rebre-la, la llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions: d’una banda, que la persona que enviuda acrediti un mínim de cinc de convivència amb la parella que ha mort i, de l’altra, que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit en un registre, es denegarà la petició.

Això explica la importància de constituir-se com a parella estable en el registre, un servei que és gratuït i que es pot sol·licitar de manera presencial a qualsevol seu del Departament de Justícia a Catalunya o de forma telemàtica. A més, i tal com es feia fins ara, també es podrà formalitzar davant de notari. Els requisits que defineix el dret civil català per inscriure-s’hi són tres, malgrat que tenir-ne un ja és suficient per acreditar unes condicions equivalents a les d’un matrimoni: cal que la convivència duri més de dos anys ininterromputs, que la parella hagi tingut un fill en comú o bé que les persones hagin formalitzat la relació davant de notari.

Segons el conseller de Justícia, Carles Mundó, el registre pretén “alliberar” els ajuntaments d’aquesta responsabilitat, ja que fins ara aquest servei només l’han ofert un nombre reduït de consistoris i alguns, com és el cas de Barcelona, el van eliminar. Per això, el registre també busca dificultar el frau i que hi hagi duplicitat d’inscripcions. Aquest dilluns ja s’hi ha inscrit la primera parella, en Jordi i la Sandra, ja que estar registrats com a parella de fet els equipara en drets i obligacions amb el seu fill. “Com que hem tingut una criatura penses ‘t’has de casar per si mai un falla’… Però com que ha sortit el registre de parelles de fet, que en aquest cas si mai falla un ja tens els mateixos drets, hem decidit fer-ho així”, explica el Jordi.