El Pla de barris del Raval Sud, engegat a finals d'any, té previstes fins a 2019 unes 34 actuacions en diferents àmbits. Urbanisme, teixit econòmic, equipaments i aspectes socials són alguns de les qüestions incloses. Ajudar a la inserció laboral i a l'ocupació dels veïns del Raval Sud és un dels objectius del programa Treball als barris que complementa la tasca que preveu el Pla de barris. El Pla de barris del Raval Sud preveu diferents actuacions en l'àmbit social, com per exemple, ajudar les persones que estan buscant feina. Per això s'han posat en marxa programes relacionats amb el foment de la inserció laboral i l'ocupació. El programa Treball als barris, dirigit per Barcelona Activa, actua a les zones on ja hi ha en marxa un pla de barris. Es fa a mesura del territori tenint en compte la realitat i les necessitats de veïnat. ÀFRICA CARDONA, directora Treball als barris "Anem a parlar amb les entitats que ja treballen aquí, anem i parlem amb l'oficina de l'OTG, parlem amb Serveis Socials per veure si d'aquesta manera podem determinar amb més detall qui són els col·lectius diana, per dir-ho d'alguna manera o les actuacions que podem complementar o hi poder donar suport." En el cas del Raval, es va detectar que calia fer-hi una tasca important en l'alfabetització digital. LAURA FERNÀNDEZ, agent d'ocupació de Treball als barris al Raval "Són persones que han vingut de fora, persones immigrades amb un baix nivell formatiu i llavors, a més, hi ha el desconeixement de com es busca feina al nou territori, el territori d'acollida, en aquest cas Barcelona. Llavors, és clar, ens trobem amb el tema que aquí tot funciona a través d'Internet, perquè totes les empreses aboquen les seves ofertes a Internet. Avui en dia és el mitjà més bàsic per trobar feina, llavors es troben bastant perduts." Aquest és el cas de l'Elisabeth, que, tot i ser jove, no havia tocat mai un ordinador. Espera que el curs l'ajudi a trobar feina, però també li està mostrant un món que desconeixia. ELISABETH HEREDIA, usuària "No tenía ni idea, la verdad, y ahora para todo te lo piden. Está muy bien porque puedes encontrar de todo. Si a lo mejor quieres ir a un sitio y no sabes si estará abierto, o estará cerrado, o lo que sea, pues ahí lo puedes ver bien. En el colegio de mi hijo ahora nos entendemos por Internet. Tengo que entrar en la pàgina web y antes no sabía, ahora por aprender aquí, ya sé." Aquests cursos, de tres mesos de durada, complementen les accions en ocupació que preveu el Pla de barris del Raval Sud. Unes accions que, pel teixit social de la zona, han de tenir molt en compte la població immigrada.

El Pla de barris del Raval Sud, engegat a finals d’any, té previstes unes 34 actuacions fins a 2019. Entre les diferents iniciatives, n’hi ha de relacionades amb l’urbanisme, el teixit econòmic o els equipaments, però també s’actua en aspectes més socials com ara en la reinserció laboral. És en aquest aspecte que s’incriu el programa Treball als barris, que vol ajudar els veïns que busquen feina. Per aconseguir-ho, s’acosten a la realitat de cada veïnat per tenir-ne en compte les necessitats específiques.