EDUARD COLLDECARRERA "On les diferències entre homes i dones són més evidents és en el salari. Les dones representen el 70 % dels contractes a temps parcial i continuen acaparant els treballs no retribuïts, com les tasques de la llar i la cura dels fills. A més, a l'estat espanyol, una dona cobra el 81 % del sou d'un home." MARTA MARTORELL "Per tant, els homes cobren un 19 % més de salari. Tot i que de mitjana ells tenen menys formació, ocupen majoritàriament càrrecs directius i tenen més possibilitats de treballar en els nous sectors com el de la tecnologia." PILAR REBAQUE, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB "No hi ha una inspecció que vagi al darrere de les grans o mitjanes empreses que controlin que hi ha una igualtat entre homes i dones en l'esfera laboral." MARTA MARTORELL "Els permisos per a la cura dels fills també marquen diferències de sexe. Si ens fixem en les excedències, en l'última dècada només un 3 % de les sol·licituds es van atorgar a homes. I el mateix passa en les reduccions de jornada: només un 3 % dels treballadors es van retallar l'horari." EDUARD COLLDECARRERA "Així, doncs, tenir fills no té pràcticament efecte en l'ocupació dels homes, però sí en les dones. Quan elles decideixen ser mares fins a un 7 % renuncien a la feina. Fins i tot es calcula que una de cada quatre dones nascudes a finals dels 70 no hauran tingut fills quan arribin als 50 anys per raons laborals." EVA GAJARDO, secretària nacional de la UGT de Catalunya "Quan una parella decideix quin de tots dos seria el que es redueix la jornada, perquè això comporta una reducció del que és el salari, serà la persona de la parella que cobri menys. Què és el que passa? Que avui som les dones les que cobrem menys." I l'última distinció la trobem en l'àmbit judicial. La dona és més susceptible de patir agressions o abusos sexual. A Barcelona, segons l'Ajuntament, un terç de la població femenina ha patit com a mínim una agressió masclista greu.

Altres dades a destacar és que les dones representen el 70 % dels contractes a temps parcial i que, a l’estat espanyol, una dona cobra el 81 % del sou d’un home. Tot i que de mitjana ells tenen menys formació, ocupen majoritàriament càrrecs directius i tenen més possibilitats de treballar en els nous sectors com el de la tecnologia.

A més, els permisos per a la cura dels fills també marquen diferències entre sexes. Si ens fixem en les excedències, en l’última dècada només un 3 % de les sol·licituds es van atorgar a homes. I el mateix passa en les reduccions de jornada: només un 3 % dels treballadors es van retallar l’horari. Quan elles decideixen ser mares fins a un 7 % renuncia a la seva feina. Fins i tot es calcula que una de cada quatre dones nascudes a finals dels 70 no hauran tingut fills quan arribin als 50 anys per raons laborals.

L’última distinció la trobem en l’àmbit judicial. La dona és més susceptible de patir agressions o abusos sexuals. A Barcelona, segons l’Ajuntament, un terç de la població femenina ha patit com a mínim una agressió masclista greu.