Alfons Puertas, observador meteorològic de l’Observatori Fabra, explica com la diferència tèrmica entre les temperatures de la primera quinzena de novembre i les de la segona quinzena evidencien que hem passat de temperatures pròpies de la primavera – estiu a temperatures de ple hivern, sense passar per la fase intermèdia de la tardor. Aquesta mateixa característica climàtica s’ha detectat també a diferents punts de la ciutat, com a l’estació meteorològica instal·lada a BTV, al Poblenou.

El conjunt de temperatures a l’Observatori Fabra donen una temperatura mitjana de 12,2ºC, quasi un grau per sobre de la temperatura mitjana d’un mes de novembre, segons la sèrie climàtica dels darrers 100 anys d’història que té l’emblemàtic observatori del Tibidabo. Això demostra, segons Puertas, que les temperatures altes dels inicis de mes van ser més excepcionals que les temperatures baixes de les darreres setmanes.

Les dues meitats del mes han tingut temperatures mitjanes contrastades, la primera de 16,3ºC, que és una temperatura pròpia d’un mes de maig o juny; en canvi, la segona quinzena ha tingut una temperatura mitjana de 8,1ºC, més pròpia d’un mes de gener.

Pel que fa a precipitacions, el novembre ha deixat 110,5 l/m2 i la mitjana de novembre és de 65 l/m2. Malgrat que ha plogut molt, cal tenir present que tota la pluja registrada va caure en tan sols tres dies, del 16 al 18 de novembre.