Aquesta entrada natural a la muntanya de Montjuïc, abans un desnivell inaccessible, s’ha convertit en un passeig transitable que permet a veïns i escolars accedir-hi pel carrer dels Ferrocarrils Catalans. L’actuació ha permès arranjar l’accés al Club Natació Montjuïc, però les dues bandes laterals estan pendents d’urbanitzar-se.