La malaltia tromboembòlica venosa, coneguda com a trombosi,  pot afectar les extremitats inferiors o bé els pulmons i provocar una embòlia pulmonar.  Els especialistes recorden que un de cada quatre morts al món són per trombosi i que es tracta de la segona causa de mort en persones amb càncer. El tractament permet dissoldre els coàguls amb medicaments com anticoagulants com l’heparina, que necessita un seguiment acurat. Per això és important que diferents especialistes puguin avaluar al mateix moment el pacient.

A la nova unitat del Vall d’Hebron treballen  professionals de medicina interna, cirurgia vascular i d’hemostàsia. El principal avantatge  és que així s’evita la reiteració de visites i proves diagnòstiques innecessàries. A més, permet adaptar el tractament a les necessitats de cada pacient, un factor molt important en aquest tipus de patologia.  Segons els especialistes, el 60 % dels casos són d’origen genètic i la resta, d’origen ambiental o relacionats amb altres malalties. Tot i això, en la meitat dels casos es desconeix l’origen de la patologia. El risc d’un nou episodi en cas de no rebre un tractament adequat està entre un 15 i un 25 % als cinc anys, mentre que si se’n fa un bon seguiment cau fins al 8 %.