El CAP Sarrià ha posat en marxa una nova unitat per tractar els casos de diabetis tipus 2 que tenen una evolució complexa. Els pacients que segueixen un tractament a base d’insulina són susceptibles a presentar més complicacions i tenen un control més complex d’aquesta patologia. L’assistència és multidisciplinària: un metge, una infermera i una auxiliar porten cada cas. Quan els pacients arriben a la visita mèdica se’ls realitza un control de valors glucèmics (nivell de glucosa en sang) per saber en quin estat es troba el pacient.

A través de les dades que dona la plataforma digital, la tècnica de cures auxiliars d’infermeria valora cada cas i decideix si el pacient necessita rebre l’assistència que s’ofereix en aquesta nova unitat. Aquest sistema de derivació nou permet al CAP Sarrià fer una tria i derivació més exhaustiva i acompanyar el pacient de manera més individualitzada i constant.

Els pacients aconsegueixen controlar millor la diabetis tipus 2 i se senten més ben atesos

La Teresa fa sis anys que va debutar en la diabetis tipus 2 i tenia una evolució molt descontrolada. A més, això repercutia en el seu dia a dia, tant en la salut com anímicament. Explica que es trobava malament, tenia marejos i els pics de pujades i baixades de glucosa que experimenten els qui pateixen la malaltia eren més exagerats. A més, diu, tenia menys energia i li afectava psicològicament. Explica que l’acompanyament en l’àmbit personal ha estat clau.

Des que la van derivar a la nova unitat, els valors són més constants i ha arribat a un punt en què, fins i tot, comença a veure com li redueixen medicaments de la pauta mèdica. L’atenció que rep al CAP Sarrià inclou també un seguiment dels hàbits del seu dia a dia, peça clau en l’engranatge de control de la malaltia. En aquest sentit, explica la Teresa, repassa a cada visita, i per tant cada tres mesos, si fa prou exercici físic, es mou suficient i segueix uns àpats que afavoreixin una evolució estable i regular de la seva diabetis.

El finançament dels sensors de glucosa avança tot i la pandèmia

La nova unitat facilita als professionals i al centre una millor gestió de la malaltia

Els avantatges, comenta el doctor Cuatrecasas, són també pel centre i pel propi professional que porta un cas de diabetis tipus 2. El CAP se’n beneficia perquè es redueixen les hospitalitzacions i s’agilitza l’atenció als pacients. I els propis facultatius amplien les seves competències utilitzant una plataforma i, per tant, una eina nova, que no s’utilitzava fins ara. Si ho expliquem amb xifres, dels 170 pacients que s’adrecen mensualment al centre per recollir el material de control de la malaltia, un 5 % és derivat a la nova unitat després que el control amb la plataforma, i la posterior valoració de l’auxiliar, així ho indiquin.