La figura de l’administratiu s’incorpora a l’atenció primària. Se suma a la del metge de capçalera i l’infermer per alleugerir-los tasques burocràtiques i que es puguin dedicar exclusivament a l’atenció assistencial. Cada usuari tindrà un administratiu de referència. Aquesta novetat en l’organització ja s’ha començat a implementar, tot i que el desplegament serà progressiu.

Segons el director de l’equip d’atenció primària del CAP Passeig de Sant Joan, Yoseba Cánovas, aquesta incorporació busca que “les necessitats que tingui el pacient les atengui qui millor les pugui atendre“. Els motius de consulta seran redirigits a una de les tres figures de referència dels usuaris que millor convingui en cada cas.

Però la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS) no ho veu amb bons ulls. Opinen que aquesta nova figura resta privacitat als pacients. “Com a malalta he d’explicar a un administratiu la meva malaltia i ell ha de decidir, i amb quin criteri, qui em visita, si el metge, la infermera o no em visiten”, explica Carme Sabater, presidenta de l’entitat.

Les visites telemàtiques, una nova realitat

L’atenció a distància també ha estat un dels canvis de l’atenció primària a causa de la pandèmia. Tant professionals com usuaris reconeixen les possibilitats d’aquesta modalitat però són conscients de les seves limitacions.

Cánovas assegura que al CAP que dirigeix, el de Sant Joan, al voltant del 70 % de les visites són presencials. La resta es fan per telèfon o altres mitjans telemàtics i assegura que continuaran existint. “Les visites no presencials és clar que les continuarem fent però s’ha de seleccionar molt bé quins són els motius de consulta. Els més burocràtics, com fer un informe de salut o revisar un pla de medicació, potser no s’han de fer de forma presencial i és el que estem prioritzant“, assegura.

La CUS admet que eines com La Meva Salut tenen molt potencial i són molt útils en diverses circumstàncies. Ara bé, alerta que no sempre són una opció. “Hi ha una escletxa digital, no tothom hi té accés, com gent gran, gent que viu sola, i s’ha de donar opció que aquestes persones contactin amb el seu centre”, apunta Sabater.