Les cases fàbrica són una tipologia d’edificis en què dins dels immobles convivien tant la residència com la zona de fabricació. La Barcelona emmurallada del segle XVIII va trobar al Raval una bona localització per poder fer les noves edificacions necessàries per fer front a la industrialització que estava vivint la ciutat.  Aquest procés d’implantació industrial al barri va continuar fins a mitjans del segle XIX, convertint les cases fàbrica en un dels elements característics d’aquesta època.

Antigament, al Raval, hi havia molts edificis amb aquestes característiques, però en els últims anys s’han anat enderrocant diverses d’aquestes construccions.  Fins ara, aquests edificis no estaven protegits més enllà del nivell genèric de Ciutat Vella. Veient com anaven desapareixent,  el consistori a decidit aprovar les modificacions al Pla Especial de Protecció de Patrimoni arquitectònic Històric i Artístic de Ciutat Vella. 

Ja fa un any, el govern municipal va iniciar els primers pasos per protegir aquests immobles, aplicant la suspensió de llicències d’obra de 38 d’edificis industrials que corrien risc de ser malmesos. Aleshores es va decidir fer un llistat per conèixer el valor patrimonial de les 64 cases fàbrica que es coneixien fins al moment. Amb aquests estudi, es va valorar si era necessari incloure-les en el pla per reforçar-ne la protecció, tenint en compte la seva història.

Finalment s’ha decidit protegir 19 cases fàbrica més, que se sumen a les 7 que inicialment ja estaven catalogades. Del total d’aquestes 26 edificacions, 13 tindran el nivell de protecció B, en ser considerades com un Bé Cultural d’Interès Local. Les altres 13 cases fàbrica rebran la protecció de nivell C. Una protecció que comporta la preservació, malgrat que es poden sotmetre a canvis importants sempre que no es modifiqui la seva integritat original.

El Pla vol evitar que aquests edificis protegits puguin augmentar el volum edificat i estableix que s’han de conservar els espais industrials diàfans. I pel que fa al tema d’usos, es prohibeixen tots aquells que puguin arribar a ser perjudicials per a la conservació i protecció de l’edifici. Per això està prohibit, per exemple, fer-hi comparticions per incloure diverses oficines o habitatges. Mentre no s’aprova el pla, s’ha decidit suspendre les llicències de tots els edificis estudiats, un total de 57 elements.