Més enllà de la malaltia i les pèrdues, la covid-19 ha portat un increment de l’ansietat, la depressió i altres afectacions a la salut mental. Coincidint amb aquesta situació, l’Associació Centre d’Higiene Mental Nou Barris ha estrenat un web per afavorir una millor comunicació amb els usuaris de salut mental del districte, al mateix temps que ofereix informació essencial sobre els recursos que es poden trobar.

Des de la nova pàgina web es facilita als usuaris gestions com demanar cita a algun dels dos centres que té al districte: el Nord, situat la Guineuta, i el Sud, al recinte del CIS Cotxeres. També es poden enviar consultes o suggeriments i fer servir recursos com els vídeos sobre determinats temes relacionats amb la salut mental. “Anirem penjant vídeos i continguts audiovisuals sobre problemes de salut mental com pot ser trastorns de son o hàbits saludables”, explica Paloma Lago, presidenta de l’entitat.

Un ampli ventall de recursos

Però sobretot faciliten informació sobre cadascun dels programes i serveis d’atenció que ha desenvolupat l’entitat en els 39 anys que fa que dona assistència psicològica i psiquiàtrica a Nou Barris. Es volen donar eines per, d’una banda, informar les persones interessades sobre els recursos que hi ha per fer front als problemes de salut mental i, de l’altra, trencar estigmes. En aquest apartat figuren programes especialitzats d’atenció a malalts, com el de trastorn mental sever, el de psicoteràpia breu o el codi risc suicidi, o serveis d’atenció domiciliària amb el Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI) i el Pla de Serveis Individualitzats (PSI).

La salut mental es resenteix per la covid-19

L’associació assegura que, amb dades a la mà, els dos centres de Nou Barris són dels que, proporcionalment a la població del districte, més persones atén de tot Catalunya. “És un districte amb un nivell socioeconòmic baix i això provoca problemes com ansietat o depressió”, explica la doctora Lago. Durant el confinament no van tancar mai i van continuar oferint atenció personalitzada o telemàtica, i fins i tot, van rebre noves derivacions.

Ara, de moment, veuen una situació estabilitzada, però preveuen que amb l’empitjorament econòmic, els nous usuaris poden pujar, mentre que els que ja en tenien, afronten una situació dura. “Els pacients greus que durant la pandèmia els han tancat serveis de rehabilitació, centres cívics… o que estaven en processos d’inserció laboral, s’han tancat més i tot el nostre esforç és veure com ajudar a remuntar aquesta situació”, explica Lago.