El càncer gàstric és el quart més comú en àmbit mundial. En la majoria de casos, es detecta el tumor quan la malaltia ja està avançada. Les opcions, aleshores, són limitades. La quimioteràpia n’és una, però la supervivència és només d’entre vuit i 10 mesos. Ara, un estudi publicat per la prestigiosa revista científica ‘The Lancet’ obre una nova via terapèutica en una segona línia de tractament: consisteix a fer ús d’un anticòs, el ramucirumab, que ha resultat ser efectiu com a inhibidor de les proteïnes que causen el creixement del tumor maligne, al qual proveeix dels nutrients que necessita.

355 pacients amb càncer gàstric van participar de l’assaig clínic: 238 van rebre el fàrmac i la resta, 117, una substància inerta. Els del primer grup van respondre més favorablement que el segon: 5,2 mesos de mitjana de supervivència davant dels 3,8 mesos dels qui van ser tractats amb placebo, a més de veure reduït notablement el risc de progressió de la malaltia. Sis mesos després, més del 40% dels malalts del primer grup seguien amb vida. Els del segon no arribaven al 20%.

Segons el cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron, el doctor Josep Tabernero, “els resultats són importants perquè estudis anteriors no havien demostrat un benefici significatiu. En canvi, ara s’obre la porta a més oportunitats de tractament”.