ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Aquest és un programa que pateix des de l'inici d'una infradotació pressupostària molt greu, i és que costa molt poc fer els comptes, si sabem el cost de la instal·lació d'aquests ascensors i veiem quina ha estat l'assignació pressupostària de tots aquests anys, veurem que ens movem en xifres que ronden la meitat de les assignacions necessàries per cobrir-ne els costos."

El govern municipal diu que no es poden admetre més sol·licituds perquè el pla que va iniciar l’executiu anterior tenia menys recursos assignats dels que necessitava. A més, segons el govern municipal, la Generalitat hi ha aportat menys diners dels que hi havia d’aportar. El 2011 es van rebre prop de cent sol·licituds més que l’any anterior. Des del govern no es tanca la porta a iniciar en un futur un nou pla, però amb sistemes de finançament diferents.