Les classes de 50 escoles de diferents barris de la ciutat es converteixen en espais de debat sobre com millorar l’entorn i les relacions dels nens. Professionals de l’Ajuntament estan debatent amb els alumnes d’entre 10 i 12 anys els primers resultats de l’enquesta de benestar de la infància amb l’objectiu que els nois reflexionin i aportin solucions concretes en quatre àrees: família, amics, col·legi i barri on viuen. D’ara a final de curs, s’aniran fent sessions a les aules amb propostes d’anàlisi per interpretar els resultats de l’estudi i que els estudiants proposin millores per elaborar un informe final a final de curs amb les idees. 

Els primers resultats de l’enquesta revelen que els infants de Barcelona valoren, en general, molt positivament les seves vides, set de cada 10 infants  es mostren satisfets. Però la meitat dels nens denuncien sobrecàrrega i que no tenen prou temps lliure i que volen tenir més autonomia. Una altra dada reveladora és que a tres de cada 10 enquestats no els agrada el seu cos. L’informe analitza quins són els àmbits de la vida que concentren més i menys satisfacció i apunta algunes diferències en la satisfacció dels infants en funció de les desigualtats socials, territorials i de gènere.

L’Ajuntament ha preguntat a 4.000 alumnes de 50 escoles de la ciutat sobre com se senten i el seu entorn. El sondeig es va fer al maig de forma anònima per garantir la sinceritat de les respostes, que fins ara feien els pares. Com explica la directora de l’Institut de la Infància i l’Ajuntament, Maria Truño, es tracta que es reconegui els nens com a “agents actius, amb criteris i visions capacitats pròpies.”