L'objectiu és apropar la muralla romana al ciutadà de manera que, literalment, puguin tocar-la amb les mans. Per aconseguir-ho, s'eliminaran els fossats i es farà un passeig per a vianants amb grans rampes i grades per seure. Es podrà resseguir a peu la meitat de la muralla, des de la plaça Nova, on hi havia una de les portes de l'antiga Barcino, fins a la plaça dels Traginers, on encara hi ha vestigis d'una de les 76 torres de defensa. La primera actuació de totes es durà a terme a la plaça de Ramon Berenguer el Gran a partir de novembre i, posteriorment, els treballs seguiran al tram del carrer de la Tapineria. L'objectiu es reivindicar un edifici, la muralla, cabdal per a la història de la ciutat. CARME MIRÓ, responsable del Pla Barcino: "Si ara Barcelona és la capital de Catalunya es deu a aquesta muralla ja que com que al segle III fan aquesta muralla tan potent, quan arriba Ataulf s'instal·la aquí i converteix Barcelona en la capital de regne visigot." Al projecte del passeig de la muralla s'hi suma un pla director que, a partir de 2015, analitzarà l'estat actual de la muralla i en documentarà les parts desconegudes. (POSPO2) Aquests són els trams visibles a dia d'avui, i aquests altres, els desconeguts. Molts es troben dins d'habitatges privats o botigues com aquesta del carrer del Coll. L'hotel Mercer, per exemple, disposa d'un menjador envoltat de muralla romana. El pla també servirà per escollir la tècnica de restauració. Els maons que s'han emprat altres vegades ja no s'estilen. Ara es busca que els trossos restaurats s'integrin millor en la fesomia original.

El projecte del passeig s’emmarca en el Pla Barcino de l’Ajuntament, que pretén recuperar i reivindicar el patrimoni de la Barcelona romana. Un patrimoni en què la muralla, que es va fortificar al segle III, és un dels edificis més destacats. De fet, segons explica Carme Miró ha tingut un paper clau en la història de la ciutat: “Si ara Barcelona és capital de Catalunya es deu a aquesta muralla tan potent. Va ser gràcies a aquesta muralla que Ataülf va decidir instal·lar-se aquí i convertir Barcelona en la capital del regne visigot.”

Els responsables del Pla Barcino consideren que ara mateix la muralla romana no llueix com podria fer-ho. Per això volen dotar-la d’un sentit unitari, que la gent la vegi com una única construcció amb continuïtat. Per aconseguir-ho, s’eliminaran els fossats i es farà un passeig per a vianants amb grans rampes i grades per seure-hi. Es podrà resseguir a peu la meitat de la muralla, des de la plaça Nova, on hi havia una de les portes de l’antiga Barcino, fins a la plaça dels Traginers, on encara hi ha vestigis d’una de les 76 torres de defensa. La primera actuació de totes es durà a terme a la plaça de Ramon Berenguer el Gran a partir de novembre i, posteriorment, els treballs seguiran al tram del carrer de la Tapineria, en el tram que enllaça Ramon Berenguer amb la plaça de la Catedral. Al passeig, també s’eliminarà part de la vegetació actual que danya les pedres la muralla. A més, s’incorporaran elements de marbre blanc, un material que s’emprava en l’època romana.

Al projecte del passeig de la muralla s’hi suma un pla director que, a partir de 2015, analitzarà l’estat actual de la muralla i en documentarà les parts desconegudes. Un pla que també servirà per escollir la tècnica de restauració.