"No hi penso amb la mort, penso amb l'amor, cosa dels vius." L'optimisme desbordant de Santiago Santiveri ha impregnat la seva vida al llarg de 101 anys. La clau de la salut, deia, és l'alimentació i els productes Santiveri. "Jo crec que estic bé pel que menjo. Després del vigor total, un plat on hi tinc fruita del temps, que no hi falti la poma." Naturòpata per tradició paterna, Santiago Santiveri era farmacèutic de formació. Ara bé, sempre s'havia mantingut lluny dels medicaments convencionals. "És estrany que jo sóc farmacèutic, i no sé l'ús que té l'aspirina." Per ell, la millor medicina.... "La naturalesa. El que dóna la naturalesa no animal, sinó la vegetal." I amb aquest convenciment va dedicar tota la seva vida a l'empresa familiar de dietètica, 100% barcelonina. El seu pare la va fundar el 1885. Anys més tard es va inaugurar la la nova fàbrica a Can Tunis. Ara bona part de la família continua treballant-hi. "Costa perquè cadascú té la seva mentalitat i forma de ser, però dins de casa hem tingut la sort que sempre ens hem avingut." Fa pocs mesos, l'últim consell que ens va deixar Santiago Santiveri va ser aquest. "Celebraria que alguna cosa del que jo els he dit els hi quedi: cuidi's!"

Naturòpata per tradició paterna, Santiago Santiveri era farmacèutic de formació. Ara bé, sempre s’havia mantingut lluny dels medicaments convencionals. Sempre deia que la millor medicina era “la naturalesa, no l’animal, sinó la vegetal.” Presumia del bon estat de salut a la seva edat, i ho atribuïa a l’alimentació, que basava en “verdura, fruita i carn un cop a la setmana.”

Fidel a les creences del seu pare, Jaime Santiveri, va dedicar tota la seva vida a l’empresa familiar de dietètica, 100% barcelonina. El seu pare la va fundar el 1885 i anys més tard es va inaugurar la nova fàbrica a Can Tunis, on també es va crear la Colònia Santiveri. Actualment l’empresa té dos centres de producció més, un a Lleida i un altre a Peñafiel, a Valladolid.