Dels ingressats pels dos atemptats, cinc són crítics, quatre estan greus i 13, menys greus.