La concentració havia estat prohibida per la Junta Electoral Provincial pel fet que avui és la jornada de reflexió, però finalment ha estat autoritzada i ha aplegat fins a 300 persones. La manifestació es fa a diferents països del món per protestar contra diversos productes de la multinacional Monsanto, com els transgènics i els herbicides.

El glifosat és el principi actiu del Roundup Ultra Plus, un herbicida de l’empresa multinacional Monsanto que s’utilitza per eliminar males herbes. Es tracta de l’herbicida més utilitzat arreu del món, tot i que està prohibit en alguns països. El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment cancerigen per als humans. Les entitats expliquen que, en proves amb animals de laboratori, aquest principi actiu ha causat alteracions hormonals, càncers i malalties degeneratives; però les proves amb humans són més lentes, i costa demostrar-ne els efectes negatius.


A principis de mes, diverses entitats ja van reclamar que Barcelona es declari ciutat lliure de glifosat, un herbicida distribuït per Monsanto. Des de l’Ajuntament s’assegura que es compleix la legislació vigent i que el glisofat és un producte autoritzat pel Govern espanyol. El comitè d’empresa de Parcs i Jardins va denunciar que l’ús indiscriminat del glifosat per a la jardineria de Barcelona és ocultat, fet que incompleix les normes del consistori que obliguen a senyalitzar amb antelació les vies públiques i les zones verdes quan s’apliquen els productes fitosanitaris químics de síntesi. Segons els treballadors de Parcs i Jardins, el Roundup Ultra Plus, s’escampa per qualsevol parc i escocell d’arbre, a tots els barris i districtes de la ciutat.