Aquest dissabte passat la família va posar en coneixement de la direcció de l’escola que un dels seus fills menors d’edat assegurava haver rebut “tractes inadequats de naturalesa sexual” per part d’un monitor, que es dedicava al menjador i al pati i que estava contractat per una empresa externa. El centre educatiu va instar la família a denunciar-ho i alhora va apartar l’home del centre.

El col·legi ha activat el Protocol d’ambients segurs i actuació immediata davant denúncies d’aquest tipus i ha enviat una circular a totes les famílies per informar-los dels fets. Segons el centre, el monitor tenia el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que acredita que no té antecedents penals d’aquest tipus.

L’escola és un centre concertat i religiós que forma part del moviment Regnum Christi, de la Congregació dels Legionaris de Crist.