Un dels espais de la Rambla en rècord a les víctimes

Gairebé dos anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el Ministeri de l’Interior ha reconegut 96 persones com a víctimes del terrorisme. Concretament, 79 són per l’atemptat de la Rambla, vuit pel de Cambrils i nou per l’explosió d’Alcanar en què es preparaven els atacs. A això cal sumar-hi 24 persones que reben ajudes en qualitat d’afectats. Així ho ha anunciat el ministeri en un comunicat, en què també informa que la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme ha estimat 211 expedients dels 549 que s’han tramitat fins ara. Durant aquest període s’han abonat 5.231.029 euros en concepte d’indemnitzacions per danys personals i ajudes.

A mitjan agost de l’any passat, Interior havia reconegut 70 víctimes legals. Per tant, durant l’últim any l’Estat n’ha reconegut 26 més. Les xifres oficials facilitades per l’Estat difereixen molt de les aportades per la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), que va assegurar que només 14 persones han estat reconegudes com a víctimes de terrorisme (davant les 96 anunciades per Interior).

El ministeri encara ha de resoldre el 26 % de les sol·licituds rebudes. L’Estat justifica que algunes víctimes es troben en procés d’incapacitat temporal o de consolidació de les seqüeles definitives. Per aquest motiu, diu el ministeri, no s’ha pogut valorar encara les circumstàncies d’alguns sol·licitants.

Respecte a les sol·licituds per danys personals, han estat estimades el 100 % de les formulades per mort i incapacitat permanent i s’han acceptat el 44 % de les de lesions no invalidants i un 19 % de les d’incapacitat temporal. A més, s’han estimat un 95 % dels ajuts sol·licitats per assistència immediata i un 31 % per assistència sanitària i psicològica.

Requisits per ser considerat víctima del terrorisme

La Llei de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme recull els requisits perquè una persona pugui ser considerada víctima del terrorisme:

  • Haver patit una acció terrorista.
  • Tenir presència directa en l’acció terrorista.
  • Haver patit danys personals per conseqüència de l’atac terrorista i que estiguin recollits en una valoració mèdica.

Segons el ministeri, l’atenció a les víctimes ha estat “constant i immediata” des del 17 d’agost del 2017. Perpetrats els atacs, la direcció general especialitzada va atendre tots els afectats i va assignar un treballador social a cada família de morts i a cada ferit per certificar l’estatus de víctimes. Segons Interior, també se’ls va proporcionar ajuda psicològica gratuïta.

Dels 16 morts i 137 ferits, 10 i 105 eren estrangers, respectivament. Per als ferits i els familiars de les víctimes mortals, les autoritats espanyoles van oferir el pagament de les teràpies en els sistemes sanitaris respectius.