Ingrid Guardiola, coordinadora de MINIPUT: "Es tracta, d'alguna manera, d'obrir debats a partir de quins són el límits o propostes que ofereix aquesta televisió pública. I també centrar-nos, d'una banda, en temes socials i, de l'altra, en la investigació de formats."

MINIPUT inclou un seguit de programes arriscats, innovadors i de servei públic de les televisions d’arreu del món amb una selecció del millor de l’INPUT (International Public Television Screening Conference). Aquest any s’hi poden veure des de documentals musicals de conscienciació social fins a reportatges sobre els perills de la tecnologia mòbil. Aquest matí també s’ha debatut sobre com s’ha d’abordar mediàticament les guerres sense paternalismes, catastrofismes o manipulacions polítiques.

La jornada continua a la tarda amb la presentació de la Radio Gaga, una nova manera de fer ràdio a través del mòbil. La mostra tancarà a les vuit amb una sessió especial que explorarà les complexes relacions entre la política i la comunicació mediàtica.