laboratori clínica fertilitat

Davant l’evolució del coronavirus i l’entrada a les diferents fases de desescalada, el Departament de Salut té la intenció de fer un mapa sobre la immunitat de la malaltia a tot Catalunya. Per dur-lo a terme, ha anunciat que farà més d’un milió de tests ràpids per conèixer l’evolució del virus i analitzar-ne l’afectació per sexes, territoris o professions. Informa, a més, que s’inclouran proves a 170.000 professionals sanitaris.

El Govern espanyol ja va dur a terme un estudi de seroprevalença amb 60.000 persones analitzades de tot l’estat i que va concloure, per exemple, que a Barcelona la immunitat estava al 7,1 %. Segons Salut, però, a Catalunya només es van analitzar 9.000 casos i ara aquesta xifra es vol multiplicar. Segons ha explicat Robert Fabregat, el director de Recerca i Innovació en Salut, “estem estudiant aquestes dades per saber com ho podem ampliar i tenir una foto més real del nostre territori“.

Àmbits concrets per monitoritzar la covid-19

Es tracta de tests ràpids, que són menys fiables que les PCR però molt útils a l’hora de fer estudis de població com el que es vol dur a terme ara. El mapa es vol dividir en diferents àmbits:

  • Territorial: per estudiar cada territori, saber quines característiques ha tingut el virus a cada lloc. Per exemple, per què a la conca d’Òdena s’hi va produir un brot d’aquesta magnitud?, com és que a l’Ebre hi ha molts pocs casos?
  • Laboral: s’analitzaran diferents sectors, fent especial èmfasi en el sanitari (es faran 170.000 d’aquests tests a professionals que han treballat en contacte directe amb la covid-19). També es vol saber quina transmissió hi ha hagut entre la gent que s’ha quedat a casa sense treballar i els que han estat en contacte directe fent atenció al públic.
  • Edat i patologies prèvies: s’hi inclouen els nens (per què no tenen alts nivells de contagi?) o les embarassades. També casos de patologies concretes, com ara els malalts amb VIH.

Els tests es faran a través dels centres d’atenció primària. En el cas dels professionals sanitaris, es faran directament als seus llocs de feina.