Els centres ja han rebut la subvenció, que s’adreça a aquells escoles i instituts que tenen organitzat un sistema de préstec o de reutilització de llibres de text. També vol donar suport a la compra de material informàtic. L’objectiu és garantir l’accés als materials didàctics a aquelles famílies que no en poden disposar.

Els diners aniran a parar a les 228 escoles de la ciutat, però es prioritzaran les que tenen més problemes econòmics.

La dotació econòmica per a cada cada centre ha prioritzat especialment aquells que han assumit grups addicionals i els que tenen un major índex de complexitat, segons els barems del Departament d’Ensenyament. Aquest índex es calcula creuant dades relatives a qüestions com l’existència d’un alt percentatge de progenitors o tutors en situació d’atur, amb un baix nivell formatiu o perceptors de la renda mínima d’inserció, i considerant també la proporció d’alumnes nouvinguts o amb necessitats educatives especials.

La proposta forma part del desplegament de la mesura de govern d’accions urgents per combatre les desigualtats, aprovada pel govern municipal el mes de juliol.