Estat Alarma Coronavirus

La Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) ha elaborat un pla de contingència per fer front a la pandèmia de la covid-19. En el document es treballa amb una projecció de 278.435 ingressos hospitalaris i 55.987 morts per coronavirus concentrats en 12 setmanes. Aquest és l’escenari més probable a partir de les dades obtingues amb l’aplicació Flusurge 2.0, que permet realitzar un càlcul aproximat de “l’augment de la demanda de serveis basats en hospitals durant una pandèmia”, segons s’explica en l’estudi. La projecció més desfavorable feta amb aquest programa informàtic dona dades encara més negatives, amb 364.515 ingressos hospitalaris i 87.055 morts per coronavirus durant 12 setmanes.

En cas que s’arribés a aquestes xifres, el “punt màxim de demanda de recursos hospitalaris s’estableix a la setmana 7”, coincidint amb la segona quinzena d’abril. Segons l’estudi, durant aquesta setmana crítica hi haurà 41.756 admissions hospitalàries i 6.673 ingressos en un sol dia, que ocuparan “el 74 % dels recursos hospitalaris disponibles dels hospitals públics”. En el cas de les unitats de cures intensives (UCI) es podrien saturar en un 257 % de la capacitat durant aquesta setena setmana, amb 9.257 pacients hospitalitzats. Les unitats de ventilació mecànica podrien estar al 165 % de la capacitat, amb 5.454 pacients que requereixin aquest tractament.

Extracte del Pla de Contingència de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries

La SEMICYUC aclareix que és una “predicció pensada per planificar necessitats en cas que les mesures de contenció establertes fins ara no siguin suficients”.

Prioritat per als “casos més recuperables”

El document elaborat per la SEMICYUC alerta que “en situació de desbordament és necessari prioritzar l’atenció dels casos potencialment més recuperables“. Això significa que si s’arriba al col·lapse s’exclourien de l’ingrés a l’UCI “pacients amb mal pronòstic”, tot i que se n’hagués recomanant l’ingrés a aquesta unitat. També n’estarien exclosos “els pacients que requereixen recursos que no es poden proporcionar“.

Aquesta exclusió d’ingrés a l’UCI en cas de “sobresaturació dels recursos” també inclouria pacients que presentessin patologies importants com “traumatisme greu”, persones més grans de 60 anys amb cremades molt greus o pacients amb malalties neuromusculars avançades sense possibilitat de tractament.