A les famílies monoparentals són les que els ha tocat la crisi de més a prop. I són també el perfil habitual que rep la renda mínima d'inserció: actualment més de 7.000 persones reben aquesta ajuda, que ha augmentat un 20% respecte l'any passat. En total, de 38.000 persones han acudit als centres de serveis socials a Barcelona el primer trimestre de l'any 2010. Una xifra que representa un augment del 30% des de l'any 2007. Aquest del Raval, és un dels centres de serveis socials oberts de Barcelona. Durant l'estiu no abaixen la guàrdia, n'hi ha un d'obert a cada districte. Des de l'inici de la crisi s'han doblat els serveis de mediació intercultural, i han augmentat en un 30% les persones que s'han dirigit a un menjador municipal. La xifra que s'ha invertit ha estat l'atenció als nouvinguts, que ha baixat: amb la crisi, n'arriben menys.

El nombre de persones ateses pels serveis socials ha augmentat un 30% des del 2007. Per a poder donar abast, s’han invertit 69,2 milions d’euros més en Acció Social i Ciutadana.

Els serveis que més usuaris han atès han estat els relacionats amb ajudes a les famílies, serveis d’alimentació i educació. En aquests casos, la demanda ha incrementat per sobre d’un 20%.

La tendència a l’alça de l’índex d’atur ha obligat a centra els esforços en accions per a la inserció laboral. També s’ha prioritzat l’accés a l’habitatge per a les persones amb rendes més baixes.