El volum de gent que dorm al ras a Barcelona no para de créixer. Segons l’últim informe d’Arrels Fundació, més de 4.200 persones pateixen exclusió residencial a la capital catalana: viuen al carrer o bé en assentaments, albergs i centres públics o privats. L’entitat avisa, a més, que augmenten els joves sense sostre i que la majoria són migrants.

L’estudi recull les dades dels últims quatre censos que ha fet Arrels ─des del 2016─, que inclouen el nombre de persones que dormen al ras i els resultats d’un qüestionari. També destaca el recompte que se’n va fer en ple estat d’alarma, el 14 de maig: de les 4.200 persones detectades, 1.239 viuen al carrer; 836, en assentaments, i 2.171, en recursos disponibles.

Les xifres d’aquest últim cens evidencien l’increment de la gent que dorm al ras. Si el 2008 (durant el primer cens) se’n van detectar 658, ara han crescut en un 80 %. I si ens fixem en les dades del 2019, l’informe calcula que el 85 % són homes i la mitjana d’edat d’aquells que viuen al carrer és d’uns 40 anys. Ara bé, els darrers anys l’escenari ha canviat.

El 13 % tenen entre 16 i 25 anys

Segons Arrels, els sensellar són cada cop més joves. L’estudi revela que en els últims temps ha crescut el nombre de persones d’entre 16 i 25 anys que no tenen sostre: si el 2016 eren el 8,05 %, el 2019 van ser-ne el 13 %, la majoria d’origen estranger. L’entitat alerta que aquest augment està relacionat, entre d’altres, amb la complicada situació en què es troben els nois extutelats.

De fet, el 56 % de les persones que viuen al carrer reconeixen haver viscut en un centre de menors. Que bona part d’aquests nois siguin d’origen estranger és també una tendència general: el cens del 2019 estima que gairebé tres de cada quatre persones que dormen al ras han nascut fora de l’estat espanyol. Per tant, diu Arrels, “ser migrant esdevé un risc”.

El Poble-sec, el barri amb més sensellar

Durant el recompte del 14 de maig del 2020, els voluntaris van localitzar 286 persones al districte de Ciutat Vella, 243 a Sants-Montjuïc, 221 a l’Eixample i 218 a Sant Martí. En aquests quatre districtes pernocten gairebé el 80 % dels sensellar de Barcelona. Tot i que a Ciutat Vella ocupa la primera posició, el barri on n’hi ha més és el Poble-sec (hi viuen 157 persones).

Una desena de sancions durant l’estat d’alarma

Arrels critica que, durant el confinament, la policia ha posat una desena de sancions a persones sense llar. L’equip de voluntaris ha repartit uns 200 certificats per evitar-ho. I, després de la covid-19, les perspectives de futur no són optimistes: l’entitat creu que, a llarg termini, la crisi del coronavirus pot empènyer més gent al carrer. Per això, mentre no tinguin habitatge, reclamen altres mesures com ara espais d’acollida a cada barri.