Per poder muntar el menjador social s'ha hagut de convertir aquesta sala en una cuina. Aquí és on s'escalfa el menjar que arriba des de la cuina central que la Fundació Futur té a la Verneda. Un 30% dels treballadors són persones en risc d'exclusió. EDUARD VICENTE, director de la Fundació Futur "El perfil, per exemple, de netejadores és gent que ens ve amb risc d'exclusió social. La gent que ens canalitzen des de centres de presons i des dels centres de serveis socials, i això provoca una dinàmica de donar feina a gent que sinó ho tindria molt difícil." La Fundació Futur va escollir aquest espai per al menjador social perquè és el lloc on el Centre d'Acollida Assís fa anys que hi fa activitats destinades a les persones sense llar. EDUARD VICENTE, director de la Fundació Futur "Hem pogut combinar-ho tot que és un guany en positiu per a l'usuari, perquè pot fer més coses, té més activitats quan acaben de dinar, no és allò que ha de marxar al carrer, aquí poden fer tallers, se'ls fan tallers també perquè puguin buscar feina... hi ha totes unes activitats que s'estan programant amb els educadors socials que són un valor afegit al servei de no només dinar." Amb la crisi, però, el perfil d'usuari dels menjadors socials ha canviat. Ara la majoria de gent que hi menja no viu al carrer. MIREIA JIMÉNEZ, educadora social del menjador social de Sarrià "Normalment és gent que ja tenia una situació límit justeta i ara, per alguna cosa que se li ha acabat la prestació familiar o algun dels membres de la família s'ha quedat sense feina i, per tant, amb una part d'ingressos menys, doncs d'una situació superjusta s'ha passat a alguna cosa que realment ja no és sostenible i han d'acudir a un menjador social." Juntament amb el de Sarrià, també s'han obert els menjadors socials de l'Eixample i les Corts. Aquests tres districtes eren els únics que encara no disposaven d'aquest servei.