Les persones sense llar cada cop passen més temps vivint al carrer i això perjudica la seva salut, tant física com mental. Ho alerta Arrels Fundació amb un informe fet a partir d’entrevistes a gairebé 300 ciutadans sense sostre a Barcelona. Segons el document, el 47 % dels enquestats ─pràcticament la meitat─ ja fa més de dos anys que dormen al ras. Aquest percentatge no ha parat de créixer els últims anys: el 2019 eren el 33 % i, el 2020, el 45 %.

“La xifra reflecteix que hi ha una cronificació de l’estada al carrer i implica un empitjorament de les seves condicions. La vulnerabilitat és cada cop més alta”, explica Beatriz Fernández, cap de l’equip jurídic d’Arrels. Segons Fernández, la crisi derivada de la covid-19 és un dels factors que ho afavoreix. L’informe que aquest dimarts ha presentat l’entitat s’ha elaborat amb les dades recollides la nit de l’11 de juny del 2021, quan més de 500 voluntaris van pentinar la ciutat per localitzar els qui viuen a la intempèrie.

1.064 persones dormen cada dia als carrers de Barcelona

Aquell dia, els voluntaris d’Arrels Fundació van trobar 1.064 persones sense sostre. Fins al 91 % són homes, de 43 anys de mitjana, i set de cada 10 són d’origen migrant. Fernández ressalta una altra xifra de rellevància: prop de la meitat ─el 46 %─ dels entrevistats assegura haver patit alguna agressió física o verbal. Avisa que la violència cap al col·lectiu té “una tendència a l’alça” i que està relacionada amb el temps d’estada al carrer: com més anys, més risc de patir agressions.

Amb tot plegat, l’entitat fa un toc d’alerta a l’Ajuntament i la resta d’administracions i posa sobre la taula “mesures immediates” per pal·liar la situació. Per exemple, obrir espais a cada barri de Barcelona perquè ningú no hagi de dormir al ras o enfortir els equips de carrer. Ara bé, des d’Arrels s’insisteix en la recepta definitiva: augmentar el parc públic d’habitatge i activar mecanismes perquè ningú perdi casa seva.