Els Serveis Socials de Barcelona no havien rebut mai abans tants usuaris com el 2020. L’any de l’esclat de la covid-19 van atendre 88.375 persones, un 11 % més que el 2019, quan no van arribar a les 80.000 ─en concret, van ser-ne 79.575—. L’increment de l’activitat d’aquest servei municipal és superior si ens fixem en el nombre d’atencions, ja que cada ciutadà en pot rebre més d’una. L’any passat en van ser més de 250.000, mentre que fa dos anys es van fregar les 185.000.

Si ampliem la lupa al territori i desgranem la informació per districtes, Nou Barris, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí s’enduen el volum més gran de visites als usuaris. Tots quatre districtes se situen per sobre les 30.000 atencions mentre que, a la cua, hi trobem les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia, per sota de les 20.000. D’altra banda, els ciutadans més perjudicats per la crisi són les dones i les persones migrants que no han aconseguit els papers.

15 dies d’espera per a una primera visita

Amb les xifres a la mà, el consistori alerta que, si res no canvia, el 2021 no és gaire esperançador. “Si no aconseguim una bona implementació d’una garantia d’ingressos i ho acompanyem d’altres polítiques, és previsible que la situació continuï sent molt difícil per a aquestes persones”, tem Sònia Fuertes, comissionada d’Acció Social. I cal tenir en compte, a més, que l’actuació dels Serveis Socials no és immediata. Ara per ara, passen 15 dies des que l’usuari hi contacta i fins que rep la primera visita.

Una altra dada que explica l’abast de la pandèmia és que, dels usuaris atesos a partir del març del 2020, un de cada tres va acudir per primera vegada als Serveis Socials o bé ja feia un any que no ho necessitava. Dels ajuts d’emergència atorgats amb l’esclat de la covid, la majoria es van destinar a alimentació ─es van atorgar 28.213 ajuts─ i per cobrir despeses d’allotjament.