Mario Fadda fa nou anys que educa a l’Institut Doctor Puigvert i durant aquests anys ha viscut tota mena d’experiències amb els alumnes i ha participat en diversos projectes i reptes educatius dins del centre. L’institut es troba al districte de Sant Andreu, a la confluència dels barris de Sant Andreu, el Baró de Viver i la Trinitat Vella amb un alumnat força divers. El centre concep l’educació com un motor de canvi social i que ha d’implicar activament l’alumnat. Per tant, hi és molt present el treball per projectes i busquen que l’alumne sigui el centre de l’ensenyament, a més d’intentar respondre a les seves necessitats.

Per Fadda, actualment professor de matemàtiques, “ensenyar és complicat perquè hi ha moltíssims factors que es mesclen. Estàs en una classe pensant en els continguts i els coneixements que vols transmetre però alhora també has de poder gestionar les relacions entre els alumnes. I no sempre és fàcil”.

Motivar els alumnes

Per ell “la clau és buscar la motivació de l’alumnat. Els hem de generar inquietud, preguntes… i aleshores tindrà sentit donar respostes a aquestes preguntes”. Ens explica que cal crear situacions on els estudiants topin amb alguna dificultat que els faci pensar: “Quines eines necessito per resoldre aquesta situació?”. Per Fadda, cal que els nois i noies aprenguin a observar.

Dia Internacional de l'Educació

El paper de l’educador

“Actualment el paper de l’educador no és el de donar lliçons. És per exemple el de plantejar una situació i quan els alumnes et demanen ajuda intervenir i proporcionar el mínim d’ajuda possible per tal que ells mateixos arribin a les solucions“, afegeix Fadda. Treballar els conceptes matemàtics sense posar-los nom a partir de la intuïció dels alumnes i quan s’ha construït i comprès el concepte dir a l’alumne: “Val, d’això en diem així, o aquesta fórmula que hem derivat és la fórmula per calcular el que sigui”.

Intel·lectuals activistes

Per Fadda, “els professors som uns intel·lectuals activistes. Pensem en la societat del futur i eduquem per tal que l’alumnat tingui una visió crítica de la societat i que tingui les eines per canviar-la“. Per ell, la seva tasca es podria resumir en “acompanyar els nanos en el seu creixement personal però com a membres d’una societat”.