A partir del 19 de juny arriba la nova normalitat a Catalunya, posant fi a la desescalada per fases: Què es pot fer a la nova normalitat?

Les regions sanitàries són demarcacions territorials creades per adequar els serveis sanitaris a partir de factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, així com d’instal·lacions sanitàries existents. La Generalitat defensa que el desconfinament a Catalunya es faci tenint en compte aquestes regions que ja preveuen les necessitats heterogènies dels nuclis de població i que els permetria aplicar la mesures de contenció del coronavirus de manera més efectiva, tal com ja fan amb el recompte d’afectats per la pandèmia.

Nou regions sanitàries a l’inici de la desescalada

Fins a l’inici de la desescalada Catalunya tenia set regions sanitàries, però la Generalitat va proposar dividir encara més l’àrea metropolitana definint fins a nou regions sanitàries per establir les diverses fases de la desescalada tenint en compte l’alta densitat de població d’aquesta zona. D’aquesta manera les regions sanitàries de Catalunya a l’inici de la desescalada eren aquestes: Barcelona ciutat, àmbit metropolità nord, àmbit metropolità sud, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran. De la regió metropolitana sud ha diferenciat dues àrees de gestió assistencial: l’Alt Penedès i el Garraf. 

Les regions sanitàries estan dividides en sectors sanitaris, atenent a factors demogràfics o socioeconòmics que garanteixin una millor atenció mèdica al centres d’atenció primària i especialitzada, així com els serveis d’urgències i centres hospitalaris.

L’àrea metropolitana de Barcelona torna a ser una única regió sanitària

A partir de l’1 de juny, la regió sanitària de Barcelona s’uneix amb la regió metropolitana nord i la regió metropolitana sud, separades a l’inici de la desescalada. Es tracta d’una proposta que Sanitat va acceptar després que Salut ho proposés per tal de poder permetre la mobilitat entre municipis de l’àrea metropolitana. Consulta si pots anar a Barcelona i fins on moure’t si ets a la ciutat.