Les regions sanitàries són demarcacions territorials creades per adequar els serveis sanitaris a partir de factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, així com d’instal·lacions sanitàries existents. La Generalitat defensa que el desconfinament a Catalunya es faci tenint en compte aquestes regions que ja preveuen les necessitats heterogènies dels nuclis de població i que els permetria aplicar la mesures de contenció del coronavirus de manera més efectiva, tal com ja fan amb el recompte d’afectats per la pandèmia.

Fins ara Catalunya tenia set regions sanitàries, però la Generalitat ha proposat dividir encara més l’àrea metropolitana definint fins a nou regions sanitàries per establir les diverses fases de la desescalada tenint en compte l’alta densitat de població d’aquesta zona. D’aquesta manera les regions sanitàries de Catalunya són aquestes: Barcelona ciutat, àmbit metropolità nord, àmbit metropolità sud, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran. De la regió metropolitana sud ha diferenciat dues àrees de gestió assistencial: l’Alt Penedès i el Garraf. 

Les regions sanitàries estan dividides en sectors sanitaris, atenent a factors demogràfics o socioeconòmics que garanteixin una millor atenció mèdica al centres d’atenció primària i especialitzada, així com els serveis d’urgències i centres hospitalaris.

La regió sanitària de Barcelona, sectors i àrees

La ciutat de Barcelona es divideix en 10 sectors sanitaris, un per districte. Cadascun d’aquests sectors es ramifica en 65 àrees bàsiques de salut (ABS). Els districtes de l’Eixample, Nou Barris i Sant Martí són els que estan dividits en més àrees de salut, amb una desena cadascun. Les Corts, és el que disposa de menys àrees, en té tres, una per cada barri del districte.

Aquestes àrees són unitats territorials formades per barris o districtes a les ciutats, o per un o més municipis en l’àmbit rural. D’aquesta manera, el sistema permet que els ciutadans tinguin a prop serveis assistencials com els centres d’atenció primària.