També és reveladora la taxa d’embarassos entre noies d’entre 15 i 19 anys, que és del 6,6 % a Vallbona, un dels barris on es registra també el percentatge més alt (47,4%) de majors de 15 anys que, com a molt, han acabat els estudis primaris. A més de Vallbona, els barris on hi ha més embarassos entre adolescents són les Roquetes i Torre Baró, al districte de Nou Barris. No se’n registra cap a la Vall d’Hebron, la Vila Olímpica del Poblenou, les Tres Torres i Sant Gervasi – la Bonanova.

La relació entre el nivell educatiu i la fecunditat adolescent es fa evident a la Marina del Prat Vermell (on hi ha un 3,36 % d’embarassos adolescents i un 54,3 % de població només amb formació bàsica), a Torre Baró (4,44 % d’embarassos de joves i un 48,2 % de taxa educativa) o Baró de Viver (3,54 % de fecunditat i un 47 % de taxa educativa).

Els barris amb més nivell educatiu són les Tres Torres, Sant Gervasi – Galvany i Pedralbes i els que en tenen menys, la Marina del Prat Vermell, Torre Baró i Ciutat Meridiana.

L’esperança de vida i la renda

El recorregut vital dels barcelonins és més llarg si viuen a Pedralbes (86,5), les Tres Torres (85,9), la Maternitat i Sant Ramon (85,8) i la Vila Olímpica del Poblenou (85,6). I s’escurça per als que resideixen a Torre Baró (75,2), Can Peguera (78,1), Baró de Viver (78,2) i la Trinitat Vella (78,2).

La comparació d’aquestes xifres amb l’índex de renda familiar disponible afegeix informació rellevant que ajuda a radiografiar com és la vida a Barcelona. Coincideix que a Pedralbes, el barri amb més esperança de vida, és també on hi ha la renda més alta, de 243,9 en relació amb la mitjana de Barcelona, fixada en 100. La segueixen de prop els barris de les Tres Torres (224), Sarrià (196) i Sant Gervasi – Galvany (195,6).

En canvi, els ingressos que tenen les famílies de la Trinitat Nova (38,5) són sis vegades inferiors als que perceben a Pedralbes. L’índex de renda familiar també és molt baix a Vallbona (41,7), Ciutat Meridiana (43,2), Torre Baró (44,7) i les Roquetes (50,4), tots a Nou Barris.

Les dades són el resultat d’un estudi de l’Agència de Salut Pública, que per primera vegada ha utilitzat l’instrument de l’OMS, Urban Heart, per fer una comparativa entre salut i dades socioeconòmiques.

Llegenda (1)

1.Esperança de vida en néixer (2009-2013). Calculada a partir de taules de vida i mortalitat.
2.Taxa de fecunditat adolescent (2010-2014). Nombre de naixements de noies d’entre 15 i 19 anys per 1.000 noies de la mateixa edat.
3.Taxa de tuberculosi (2010-2014). Nombre de nous casos de tuberculosi diagnosticats per 10.000 habitants.
4.Índex de renda familiar disponible (2013). Indicador sintètic resultant de la combinació de diverses variables. Pretén ser una aproximació a la renda disponible mitjana de les famílies. Es presenta en format de raó entre la renda del barri i la mitjana per al conjunt de Barcelona (índex RFD de Barcelona =100).
5.Taxa d’atur (2014). Percentatge de persones d’entre 16 i 64 anys registrades a les oficines de treball de la Generalitat.
6.Estudis primaris o menys (2014). Percentatge de persones de 15 anys o més que, com a molt, han acabat els estudis primaris.
7.Percentatge de persones de 75 anys o més que viuen soles.